2022, Середа, 05.10.2022, 13:52


Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
 
Шановні користувачі! Бібліотека працює з 8-30 до 17-00. Вихідний - субота. Вхід тільки в масках!
Меню
Марганець бібл
ППД
Бібліотека для діт
ПДГ
Децентралізація
Інтеракт.біографія
Опитування
Якої літератури Вам не вистачає в бібліотеці?
Всього відповідей: 75
Відвідувачів сайту
...
Пошук

Головна » 2021 » Грудень » 9 » Міжнародний день прав людини
10:31
Міжнародний день прав людини

10 грудня в світі відзначається Міжнародний день прав людини, що був заснований на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у 1950 році.

У цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла основоположний документ, що закріплював у міжнародному праві поняття «права людини» - Загальну декларацію прав людини.

Вона стала першим універсальним міжнародним актом з прав людини, що проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості - рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші. У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо.

Декларація внесена до Книги рекордів Гіннеса як документ, перекладений на понад 400 мов і діалектів, що свідчить про її універсальний характер і масштаби її поширення.

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Конституція України — основний Закон нашої держави — увібрала фундаментальні положення Декларації, зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, на достатній рівень життя тощо.

За оцінкою експертів, положення Конституції України повною мірою відповідають Загальній декларації прав людини.

Перед нами сьогодні стоять такі історичні виклики, як окупація частини українських земель та військова агресія з боку сусідньої країни. Ворог робить усе, аби перешкодити нашому проєвропейському вектору розбудови держави, здійснює політичні та інформаційні кампанії, намагаючись дискредитувати шановані українським народом цінності та свободи.

 Та все ж ми впевнено рухаємося вперед, активно впроваджуємо реформи, нові державні програми, які дозволяють досягати відчутного прогресу. І все заради того, аби кожен громадянин відчував себе повноправним громадянином держави Україна. Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Кожна людина має громадянські й політичні права та свободи, але поряд з цим важливою проблемою сучасного світу є правова обізнаність громадян. Бібліотеки, як соціально-інформаційні заклади, в процесі своєї діяльності інформують користувачів бібліотек про їх громадянські, соціальні права, орієнтують в новинках законодавства та соціальних гарантій шляхом індивідуальної, групової та масової роботи.

Бібліотекарями читальної зали Іриною Мащенко та Вікторією Фіалковською оформлено відкритий перегляд літератури «Право в нашому житті» (в рамках щорічної  Міжнародної  кампанії «16 днів проти насильства»), на якому  представлені матеріали з різних галузей права, починаючи з історичних витоків і закінчуючи нинішнім станом прав людини і громадянина в суспільстві. Ці видання сприятимуть поглибленню правових знань та формуванню правової культури наших читачів.

Крім того, Марганецька центральна міська бібліотека з 2017 року тісно співпрацює з Бюро з надання безоплатної правової допомоги, а вже з березня цього ж року в бібліотеці почав діяти дистанційний пункт доступу до правової допомоги з використанням Skype-зв'язку.      

З лютого 2019 року на базі бібліотеки почав діяти клуб "Правовий захист" для учнів Марганецького професійного ліцею. Клуб очолила бібліотекар Рак О.В. та заступник начальника Марганецького бюро безоплатної правової допомоги Рубан С.О. Впродовж навчального року щомісячно в читальному залі бібліотеки проводилися засідання, на яких обговорювалися важливі та актуальні теми правового захисту. До засідань клубу завжди оформлювалися виставки та відкриті перегляди літератури, де були представлені книги, листівки, брошури, пам'ятки, буклети та інші роздаткові матеріали, надані бюро безоплатної правової допомоги.

 На сайті бібліотеки та у віртуальній газеті "Марганець бібліотечний" систематично розміщуються статті з правових питань. Матеріали надає заступник начальника бюро безоплатної правової допомоги м. Марганця С.О.Рубан. Таким чином здійснюється оперативне інформування віддалених користувачів на правові теми.

Пропонуємо книги з теми, які при потребі ви можете взяти на абонементі та в читальній залі центральної бібліотеки:

Орлов, П.І. Основи правознавства: науково-популярне видання/ П.І.Орлов. — Донецьк: Альфа-прес, 2004. - 304 с.

Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, тенденції розвитку цих галузей в Україні.

Головна мета видання — сприяти формуванню у громадян, передусім молоді, правової свідомості та правової культури, вихованню почуття людської гідності, розумінню соціальної цінності права. Ця книжка стане у нагоді усім, хто займається правовою самоосвітою, цікавиться питаннями правознавства — практично усім громадянам.

   

Історія держави і права України: хрестоматія/ укладач Г.К.Швидько. - Дн-ськ: Дніпрокнига, 2003. – 344 с.

До хрестоматії включено повністю та у витягах юридичні акти і матеріали, які відображають розвиток суспільно-політичного устрою, соціально-економічних відносин, державних адміністративних і судових установ на українських землях, а також еволюцію різних галузей прав як у часи існування української державності, так і в періоди перебування України в складі інших держав. Збірник охоплює історичні джерела юридичного характеру від часів Київської Русі до ХХ століття.

   

Мурашин, О. Г. Загальна теорія держави і права: підручник / Олександр Мурашин. – К.: Україна, 2014. – 561 с.

   Особливістю навчального посібника є висвітлення в систематизованому вигляді найважливіших загальнотеоретичних положень про державу і право з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки.

   

Конституція України: офіц. видання: станом на 01.01.2011 р. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 88 с.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до. суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

За оцінкою експертів, положення Конституції України повною мірою відповідають Загальній декларації прав людини.

   

Кравченко, В.В. Конституційне право України: навч. посіб./ Віктор Кравченко .– К.: Атіка, 2000. – 320 с.

         Конституційне право України є провідною галуззю в правовій системі нашої

держави, що закріплює основні принципи організації публічної влади та її

взаємовідносини з людиною й інститутами громадянського суспільства.

    Пропонований посібник містить аналіз і роз’яснення основних термінів і понять, які використовуються сучасною наукою конституційного права.

   

Жиляєв, І.Б. Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства/ І.Б. Жиляєв,  Б. Г. Чижевський. - К.: Нора-Друк, 2011. - 112 с.

         Метою пропонованого до уваги словникового видання є представлення впорядкованого термінологічного апарату сучасного законодавства, що регулює освітні відносини. Словник містить майже тисячу основних понять та визначень. уживаних в українському освітньому законодавстві. Адресовано науковцям, викладачам, державним службовцям, аспірантам і студентам. а також всім, хто професійно цікавиться проблемами нормативно-правового регулювання освітніх відносин.

   

Підопригора, О.А. Римське право/ Опанас Підопригора, Євген Харитонов. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009.  – 528 с.

У підручнику вперше в українській романістичній традиції висвітлюються комплексно загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.

Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, всіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.

   

Пам’ятка учасникам АТО. Права, обов’язки та гарантії соціального захисту. – Юридична Сотня, 2017. – 177 с.

Пам’ятка розроблена юристами громадської організації «Юридична Сотня» спільно з фахівцями Міністерства соціальної політики України, Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО, Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України з метою забезпечення військовослужбовців базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також надання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях.

   

Лилак, Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя/ Дмитро Лилак. - К.: Оріяни, 2000. - 144 с.

         "Розумний помилку виправить, а мудрий помилок не допускає" - так говорить народ, коли необхідно провести межу між мудрим і розумним. Мудрість народу - одвічна, в ній закладено досвід усіх поколінь наших пращурів, через що вона наднаціональна.

Читачеві пропонується латинська юридична фразеологія, що слугуватиме кожному, хто поважає мудрість і схиляється перед її святістю.

Публікацію підготувала Ірина Мащенко

Переглядів: 126 | Додав: Biblioteka | Рейтинг: 0.0/0
Електронний катало
Графік роботи

Німецька служба
Календар
«  Грудень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми на карті
Відзнаки